Op alle aanbiedingen en overeenkomsten voor de uitvoering van leveringen door ons buiten Nederland zijn de Algemene Voorwaarden Orgalime voor de levering van mechanische, elektrische en elektronische producten (S 2012) van maart 2012 van toepassing. Eventuele andere voorwaarden worden hierbij door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen. De voorwaarden van Orgalime kunnen hier worden gedownload.