Meet Jack van Oosten, Quality Manager

Jack werkt sinds januari 2022 bij Timesavers als Kwaliteitsmanager. De Kwaliteitsafdeling is verantwoordelijk voor de integrale kwaliteitsborging binnen het traject van de (interne) fabricage en aanlevering van de afzonderlijke onderdelen, het bouwen van de machines, tot en met de uiteindelijke kwaliteits-eindcontrole die iedere machine ondergaat voordat hij wordt vrijgegeven om naar onze klant te mogen worden verstuurd.

 

Hoe eerder kwaliteitsafwijkingen kunnen worden opgemerkt, des te kleiner zal het negatieve effect ervan zijn op het hele proces. Het borgen van de kwaliteit door middel van tussentijdse kwaliteitschecks zal uiteindelijk lijden tot minder verspilling en een betere efficiency.

 

Jack: “De diversiteit van mijn werk, de samenwerking met collega’s en toeleveranciers, en het feit dat ik praktisch betrokken ben, is wat ik erg leuk vind! De prettige samenwerking met mensen zowel intern als extern is iets waar ik echt trots op ben.”

 

“Wat ik het mooiste vind aan mijn werk is dat we als kwaliteitsafdeling ook daadwerkelijk een bijdrage  leveren aan de klant tevredenheid, en door met zijn allen efficiënt samen te werken en te communiceren tot een optimaal proces kunnen komen. Iedereen is een essentiële schakel in de keten, of je nu het kleinste onzichtbare onderdeel van een machine maakt, of dat je een machine samenbouwt. Als één schakel ontbreekt, zal de rest van de keten ook niet functioneren”.

 

In zijn vrije tijd brengt Jack graag tijd door met zijn gezin, en vind hij het leuk om met zijn oldtimer Puch brommer uit 1972 te toeren. De vintage helm op zijn bureau laat dit al zien.

 

De tip die Jack aan andere wil meegeven is dat, ongeacht je functie of afdeling binnen het bedrijf, we uiteindelijk allemaal hetzelfde einddoel moeten nastreven; onze klanten kunnen beleveren met een machine van hoogstaande kwaliteit. Dat is waar we als Timesavers voor staan!