Duale HBO-opleiding

Voor wie op (technisch) HBO-niveau leren en werken wil combineren bestaat de mogelijkheid te kiezen voor een duale opleiding. Ook voor duale studenten heeft Timesavers Int. b.v. mogelijkheden.

Informeer hiernaar via GTrimpe@Timesaversint.com